Uitgelicht

Speerpunten

GroenLinks staat voor:

 • een oprechte en open houding in de politiek;
 • een gemeente die bijdraagt aan het thuisgevoel van alle Weespers, ongeacht afkomst, geslacht, beperking, geloof of seksuele voorkeur;
 • meer en tijdige inspraak voor Weespers.

GroenLinks wil

 • Investeren in mensen in plaats van in stenen en asfalt
 • een wijkgericht vangnet voor ouderen, hulpbehoevenden, jongeren en mantelzorgers;
 • dat de gemeente zich actief richt op mogelijke zorgvragen van mensen in een sociaal isolement die niet voor zichzelf kunnen opkomen;
 • Een daadkrachtige en proactieve schuldhulpverlening.

GroenLinks streeft naar:

 • meer betaalbare woningen, vooral voor jongeren;
 • meer faciliteiten voor zzp-ers;
 • een autoluwe, groene binnenstad;
 • stimuleren van gebruik van de fiets;
 • meer zonnepanelen.

GroenLinks vindt dat:

 • de gemeente het goede voorbeeld moet geven, als het gaat om duurzaamheid en eerlijke producten;
 • de schansen prachtig zijn zoals ze nu zijn;
 • de gemeente zich moet houden aan de herplantplicht voor gekapte bomen en heesters;
 • de Bibliotheek en City of Wesopa basisvoorzieningen voor Weesp zijn;
 • sport betaalbaar moet zijn voor alle Weespers