Luuk Heerooms

Commissielid

Maak kennis met Luuk

Geboren in het AMC ben ik Amsterdammer van oorsprong. Ik heb daar dan ook op de basisschool gezeten en voor grootste gedeelte daar gewoond tijdens mijn VWO opleiding. Na de 5e klas zijn mijn ouders echter naar Weesp verhuist, nu alweer 6,5 jaar geleden. Vanuit Weesp reis ik nu een aantal dagen per week naar de Vrije Universiteit Amsterdam via een zeer fijne en snelle treinverbinding die ook zeker zo behouden moet worden. Op deze universiteit heb ik onlangs ook mijn bachelor behaald in Bestuur- en Organisatiewetenschappen en ben daar nu bezig aan de master Political Science.

Opgegroeid in Amsterdam Nieuw-West, Osdorp, kwam ik in aanraking met alle rijke culturen die ons land telt. Op school was ik de enige blanke jongen in de klas, dit heeft ervoor gezorgd dat de mensen waar ik mee bevriend ben veelal van buitenlandse afkomst zijn. Ik mag dankbaar zijn voor de inzichten die hieruit voort zijn gekomen en nog komen. Ook zichtbaar echter werd de discriminatie en ongelijkheid waar zij mee te maken hebben, dit stuitte mij als kind al tegen de borst en is dus ook iets waar ik verandering in nastreef.

Daarnaast heb ik dichtbij in familiekringen ook te maken met mensen die moeite hebben om mee te komen met hetgeen tegenwoordig van je verwacht wordt. De manier waarop zulke mensen behandeld worden verbaast mij enorm, het wantrouwen en gebrek aan empathie vanuit instituties zoals het UWV is schrijnend. Je wordt er niet behandeld als mens maar als een abstract nummer, er wordt gedacht in geld in plaats van in normen en emoties.

In de huidige staat van de wereld is naast de sociale problemen het klimaatprobleem echter van nog veel groter belang. Zonder een leefbaar milieu hebben we niets aan een perfect zorgstelsel of zelfs een basisinkomen. Als kind ben ik vaak meegenomen naar bossen, parken en andere natuurgebieden en heb zo veel respect voor plant en dier. De grootschalige milieuvervuiling beïnvloedt me op zijn minst gezegd dan ook redelijk negatief, maar angst drijft mensen niet zo sterk als hoop. Het is dan ook de hoop op een goede afloop waar ik naar streef en in gesprekken probeer te benadrukken. Samen kunnen we werken aan lokale oplossingen voor een globaal probleem.

Al vanaf jongs af aan maak ik me druk om de problemen binnen onze samenleving, en ook zeker die van de wereld erbuiten. Hoe ik echter kan helpen en verandering kan doorvoeren is iets waar ik nog niet geheel uit ben en wellicht altijd zoekende in zal blijven. Toen ik echter een oproep in het Weespernieuws zag voor meer geïnteresseerden in de lokale politiek voelde ik mij geroepen hierop in te haken. GroenLinks Weesp was voor mij daarin een eerste logische stap in het streven naar een milieuvriendelijke en empathische samenleving waarin inwoners gelijk en als mens worden behandeld.

Voor een hoopvol, groen en empathisch Weesp

Luuk verricht de functie:
* lid commissie "Welzijn"