Groenlinks wil onder andere:

  • een verbreding van de vroeg- en voorschoolse opvang.
  • extra taalonderwijs in de schakelklas.
  • extra aandacht voor kinderen van vluchtelingen.
  • zich sterk maken voor maatschappelijke stages voor middelbare scholieren.
  • samen met scholen werk maken van antidiscriminatiebeleid.
  • dat in de nieuw te bouwen school in de Bloemendalerpolder ruimte komt voor speciaal onderwijs zodat kinderen in Weesp hiervan gebruik kunnen maken.
  • de scholen helpen te verduurzamen.