GroenLinks wil onder andere:

  • de Nieuwstraat vanaf de grote kerk tot aan de Slijkstraat autovrij maken en inrichten als voetgangersgebied. Parkeergelegenheid komt op loopafstand, aan de buitenrand van het centrum. Dat zorgt voor minder autoverkeer in het centrum zelf.
  • een Vechtboulevard met verschillende recreatiemogelijkheden bij het bedrijventerrein Nijverheidslaan.
  • de bouw van een kleinschalig crematorium bij Landscroon. Maar een crematorium mag het karakter en de ecologische waarde van de plek niet aantasten.
  • een meldpunt Zwerfafval in de strijd tegen zwerfafval en gescheiden afvalbakken.
  • de Vechtoevers natuurvriendelijker maken.
  • de snelheid op de N236 verlagen naar 60 km per uur voor vermindering van fijnstof en het meer betrekken van Aestveld bij Weesp. 
  • onderzoeken of braakliggende terreinen kunnen worden ingericht als speeltuintjes, trapveldjes of crossbanen.