Standpunten

Stem in 2018 voor een groener, duurzamer en socialer Weesp

De afgelopen vier jaar heeft GroenLinks zich in het college ingezet voor een groen, duurzaam en sociaal Weesp. We hebben veel voor elkaar gekregen. Zo zijn de schansen intact gebleven en nog mooier geworden, hebben we Weespers meer bij de politiek betrokken en zijn onder onze aanvoering de ambities voor duurzaamheid op papier gezet. Ook zijn we trots op hoe we zijn omgesprongen met de grootschalige veranderingen in de zorg. Aan dit alles willen we graag een vervolg geven. Hieronder geven we aan hoe we Weesp ook de komende vier jaar mooier maken, met elkaar en voor elkaar! Aan ons zal het niet liggen. Stem GroenLinks voor een groener, duurzamer en socialer Weesp. We zullen je niet teleurstellen.

Fusie met Amsterdam

Wie diep in het hart van GroenLinks kijkt, weet dat wij het liefst Weesp als zelfstandige gemeente zouden willen behouden. Maar in 2016 is door onafhankelijk onderzoek vastgesteld dat Weesp de taken zelfstandig niet meer aankan. We moeten versterking zoeken bij een partner. GroenLinks heeft in de fusiediscussie die volgde gekozen voor Amsterdam. Omdat wij vinden dat Weesp en alle Weespers daar de beste toekomst tegemoet gaan.