Amsterdam heeft Weesp vrijwel alles te bieden wat GroenLinks belangrijk vindt:

  • We vinden het belangrijk dat zorg goed geregeld is, dat hier voldoende financiële middelen voor zijn en dat die zorg goed en efficiënt is georganiseerd, dicht bij de burger. Zieken, gehandicapten en ouderen moeten zo lang mogelijk thuis kunnen blijven wonen. Deskundige jeugdzorg, een sterk armoedebeleid en goede schuldhulpverlening is voor ons ook heel belangrijk.
  • De voorzieningen die we nu hebben voor Weespers moeten in stand blijven: zoals zorg- en welzijnsinstellingen, sportvoorzieningen. Dat geldt ook voorculturele voorzieningen zoals de bibliotheek, de City en het museum.
  • We vinden het belangrijk dat onze Weesper scholen blijven bestaan en méér ondersteuning krijgen.
  • We vinden het belangrijk dat er wordt ingezet op duurzaamheid, bij woningbouw, vervoer en openbare ruimte.
  • We vinden het behoud van groen en open landschap heel belangrijk. Omdat Weesp in het verlengde van de Amsterdamse hoofdgroenstructuur ligt, zien we daar prima kansen.
  • We vinden belangrijk dat we een slagvaardig bestuur hebben dat Weesp kan helpen in toekomstige ontwikkelingen van openbaar vervoer, auto, fiets, voetgangers.
  • We vinden het belangrijk dat er goed wordt zorg gedragen voor onze historische binnenstad met haar vele monumenten.
  • En we vinden het belangrijk dat onze fusiepartner net als Weesp een diverse samenleving heeft.

Identiteit behouden

Het lijkt misschien tegenstrijdig, maar GroenLinks is ervan overtuigd dat het kleine Weesp zijn identiteit juist als onderdeel van de grote stad kan behouden en zelfs kan versterken. Amsterdam is zeker geen eenheidsworst. Met buurten, als de Watergraafsmeer, de Pijp en Bos en Lommer, is het juist een mozaïek van smaken en kleuren. Weesp kan binnen de Gemeente Amsterdam blijven zoals het is. Als we ons aansluiten bij Gooise Meren voorzien wij een kernenstrijd, omdat er niet voldoende middelen zijn om alle voorzieningen in alle kernen te behouden. We voorzien dat Naarden en Bussum als grootste twee in dat geval voor elkaar zullen kiezen. Weesp hoort dan altijd bij de minderheid die het daartegen moet afleggen. We verwachten dat Weesp bij Amsterdam alleen maar beter en mooier wordt.

Burgers bij het bestuur betrekken

Als de keuze op Amsterdam valt, zal GroenLinks er alles aan doen om de afstand tussen burger en bestuur zo klein mogelijk te houden. Ook na 21 maart 2018 willen we Weespers zoveel mogelijk betrekken bij de onderhandelingen met onze fusiepartner en de vorming van de Stadsraad. We willen mogelijke zorgen die hieronder beschreven staan wegnemen en met elkaar de toekomst positief tegemoet gaan.

Laagdrempeligheid behouden

GroenLinks wil laagdrempeligheid houden. Het Klant Contact Centrum en het WMO-loket moeten blijven na een fusie. Ook willen we ons ervoor inzetten dat het politiebureau open blijft. In de reactie op onze kernwaarden heeft Amsterdam aangegeven dat het stadhuis als loket blijft bestaan. Bij een fusie met Gooise Meren zou dat worden gesloten.

Loting voortgezet onderwijs

Over het lotingssysteem voor voortgezet onderwijs in Amsterdam is in Weesp bezorgd gereageerd. De cijfers vertellen een duidelijk verhaal. In 2017 is bijna 86 procent van de leerlingen op de school van zijn of haar eerste voorkeur terechtgekomen. Slechts een half procent van alle leerlingen werd in 2017 niet op een school van zijn of haar voorkeur geplaatst. En dat deed zich alleen voor bij populaire middelbare scholen, zoals het Barleaus Gymnasium in het centrum van Amsterdam. De verwachting dat er vanuit Amsterdam een ware run op het Vechtstede zal ontstaan lijkt ons daarom niet reëel. Ook in het Gooi wordt overigens geloot bij populaire scholen en kunnen niet alle leerlingen overal worden geplaatst. Dit probleem geldt dus zeker niet alleen voor Amsterdam.

Verlies aan invloed

Voor welke fusiepartner we ook kiezen, we zullen aan invloed inboeten. In de bestaande samenwerkingsverbanden kregen we de afgelopen jaren al minder invloed op allerlei zaken. In Gooise Meren zouden we op het eerste gezicht meer directe politieke invloed houden dan in Amsterdam. Maar we verwachten dat onze invloed in Gooise Meren juist minder zal worden door de kernenstrijd, die we al beschreven onder het kopje: Identiteit behouden.

De Provincie heeft gezegd dat het fusieproces in het Gooi uiteindelijk moet leiden tot één grote Gooistad. In die Gooistad zal de politieke invloed van Weesp nog kleiner zijn. Daarom weegt dit argument voor GroenLinks dus niet zo zwaar in het nadeel van Amsterdam. Het verlies van invloed wordt wat ons betreft beter gecompenseerd door een sterke partner met een krachtig bestuur waar veel zaken op orde zijn, dan door een gemeente die nog in de kinderschoenen staat en waar veel dingen nog niet goed zijn geregeld.

We moeten als Weesp wel inspelen op de veranderde situatie. We zullen samen andere manieren moeten zoeken om invloed te behouden en ons te laten gelden.

Al met al denken we dat Weesp als onderdeel van Amsterdam het beste af is. Daarom kiest GroenLinks voor onze progressieve, diverse, bloeiende hoofdstad.