GroenLinks wil onder andere:

  • dat bij aanbestedingen van de gemeente een minimum aantal werkzoekenden uit Weesp zelf in dienst wordt genomen.
  • dat met bedrijven en instellingen afspraken worden gemaakt over leerwerktrajecten.
  • dat de gemeente ook zelf  het goede voorbeeld geeft door zelf óók leerwerktrajecten aan te bieden.
  • inzetten op een groene en creatieve industrie. Een duurzame gevarieerde economie zorgt voor meer werkgelegenheid en meer economische veerkracht.
  • de introductie van een Duurzame Deal met bedrijven met het doel bedrijven duurzamer te laten werken, maar ook om afpraken te maken over lokale werkgelegenheid en stageplekken.