GroenLinks wil onder andere:

  • het behouden van het jeugdcultuurfonds en ervoor zorgen dat meer mensen hier gebruik van gaan maken. 
  • het uitvoeren van de cultuurnota waar GroenLinks aan meeschreef, met daarbij aandacht voor de veranderende bevolkingssamenstelling als gevolg van de nieuwbouw in de Bloemendalerpolder.
  • het bevorderen van hoogwaardig toerisme, waarbij GroenLinks de monumentale binnenstad, de schansen, de molens en het museum beter willen positioneren en wij ons profileren als kleinschaligauthentiek en groen.
  • het beschikbare geld evenwichtig verdelen over Weesper culturele initiatieven waarbij er ook aandacht moet zijn voor minderhedenjongeren en diversiteit..
  • Cultuur voor jongeren aantrekkelijker maken, bijvoorbeeld door het aanbieden van ontmoetingsplekken.