Groenlinks wil onder andere:

  • harde afspraken maken met woningbouwcorporaties om enerzijds iets tegen het tekort aan sociale huurwoningen te doen en anderzijds woningen energiezuinig en gasloos te maken.
  • dat de starterslening terugkomt, zodat jonge gezinnen in Weesp kunnen blijven wonen.
  • dat de gemeente eigenaren actief aanmoedigt langdurig leegstaande winkels en kantoren te verbouwen tot woonruimte.
  • dat er in Weesp woonplekken komen waar mensen die geen woning hebben of dakloss dreigen te raken tijdelijk kunnen worden opgevangen.
  • particuliere iniatieven voor het bouwen van duurzame woonruime en creatieve ideeën voor betaalbaar, energiezuinig en divers wonen stimuleren. 
  • het project zonnepanelen op de daken van particulieren voortzetten en nieuwe projecten om gebouwen duurzamer te maken op gang trekken.
  • dat energieneutraal en gasloos bouwen de standaard wordt voor nieuwbouw.
  • meegaan in de trend van tiny houses door hiervoor ontwikkelingsruimte voor beschikbaar te maken