GroenLinks wil onder andere :

  • dat sportevenementen als de Vechtloop en de Weesper Triatlon behouden blijven.
  • dat de buurtsportcoach vooral aandacht geeft aan aan doelgroepen die minder goed in staat zijn om deel te nemen aan activiteiten en aan jongeren.
  • dat iedere Weesper over een zwemdiploma beschikt. Het schoolzwemmen is helaas afgeschaft, maar gelukkig is er het jeugdsportfonds dat zwemles voor ouders met lagere inkomens betaalbaar maakt. Het jeugdsportfonds moet daarom wat ons betreft nog meer bekendheid krijgen.
  • dat het mogelijk wordt om tegelijkertijd gebruik te maken van het jeugdsportfonds en het jeugdcultuurfonds.
  • zoeken naar mogelijkheden om alle schoolpleinen na schooltijd en in het weekend open te houden. 
  • dat er voldoende ruimte in Weespersluis maar ook bestaande wijken komt om te spelen en te sporten.
  • jongeren actief betrekken bij de opzet en inrichting van speel-, sport- en ontmoetingsruimten door ze ideeën te laten indienen en direct te betrekken bij de uitvoering ervan.
  • een wijk-kijk waarbij we kinderen meer invloed geven op hun omgeving. We gaan samen met de kinderen de speelplaatsen bezoeken.