Foutmelding

De opgevraagde pagina bestaat helaas niet.

Pagina niet gevonden

Zoekresultaten

 1. Discussieavond Zicht op de binnenstad

  Op woensdag 1 juni wordt door GroenLinks Weesp een discussieavond over de toekomst van de binnenstad georganiseerd in de aula van het Casparus College, Talmastraat 40 1381 NE Weesp (t.o. De RABO-bank). De avond begint om 20.00 uur, de deuren zijn open vanaf 19.30. De koffie en thee staan klaar. De toegang is gratis.
  Met de historische binnenstad heeft Weesp een belangrijke troef in handen. Het is er gezellig en voor toeristen is er veel te zien. Maar het valt ook niet mee om er te parkeren en de winkels willen graag meer bezoekers

  Lees verder
 2. Verkiezingsprogramma GroenLinks Weesp 2011-2012/2014

  In dit verkiezingsprogramma worden de belangrijkste standpunten van GroenLinks Weesp toegelicht. GroenLinks is een positief ingestelde partij, die uitgaat van de kracht en potentie van de samenleving en die gericht is op een duurzame toekomst en op een sociale samenleving, gebaseerd op respect voor onderlinge verschillen en met oog voor de sociaal zwakkeren.

  Lees verder
 3. Gemeente-archief moet voor alle Weespers toegankelijk blijven

  Het college van B&W heeft half mei besloten het gemeentearchief over te dragen aan het Regionaal Historisch Centrum in Breukelen, als begin volgend jaar de gemeentearchivaris vertrekt. De bekendmaking van dit besluit leidde tot een storm van protest, o.a. van de Historische Kring Weesp, lokale historici en de Stichting Omgevingseducatie Gooi, Vecht- en Eemstreek. Daarop heeft GroenLinks in de raadsvergadering van 23 mei een motie ingediend waarin het college wordt verzocht dit besluit te heroverwegen.

  GroenLinks wil graag weten of het mogelijk is om het historisch archief fysiek in Weesp te behouden, maar vanuit Breukelen te laten beheren. Op die manier blijft het historisch archief toegankelijk en wordt er geen drempel opgeworpen voor historische initiatieven en publicaties door ingezetenen van Weesp.

  De motie is unaniem door de gemeenteraad aangenomen.

  Lees verder
 4. Dwars of niet dwars - Parkeren

  In een reactie op het voorgestelde parkeerplan van de Gemeente Weesp heeft onze fractievoorzitter, Anton van Daalen, een ingezonden brief naar de pers gezonden.

  Lees verder
 5. De Weesper Nieuws verkiezings thema's - week 3

  In de aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen in november 2011 staan een aantal weken de meningen van de politieke partijen in het Weesper Nieuws.

  De standpunten van GroenLinks zetten we graag voor u op een rij.

  De thema's van week 3: Bloemendalerpolder & winkelen in de binnenstad

  Lees verder
 6. Bomen in Weesp vogelvrij

  Er worden in Weesp veel bomen gekapt. Daarom heeft de gemeenteraadsfractie van GroenLinks afgelopen september een voorstel ingediend om de vermindering van het aantal bomen in Weesp tot staan te brengen

  Lees verder
 7. Weesper Avond

  Gezellig, gratis en bovenal boeiend. Iedereen is welkom op de eerste Weesper Avond. Kom dus vrijdagavond 1 juli naar de Synagoge in Weesp. Het belooft een mooie avond te worden.

  Lees verder

Pagina's