Foutmelding

De opgevraagde pagina bestaat helaas niet.

Pagina niet gevonden

Zoekresultaten

  1. persbericht over regiobijeenkomst GroenLinks 31 mei

    orig najaar hebben de besturen van de GroenLinks-afdelingen in de regio Gooi en Vechtstreek besloten tot een regelmatig onderling overleg. Doel: het bundelen van de krachten en het vormen van een regionaal platform voor het bespreken van (gemeente)grens-overschrijdende onderwerpen. Door uitwisseling van informatie kan bovendien, zo is de verwachting, gebruik worden gemaakt van elkaars deskundig- en vaardigheden.

    Lees verder
  2. Kaders welzijnsnota

    In de raadscommissie welzijn van Januari 2005 werden de kaders voor de welzijnsnota behandeld. Raadslid Linda Sanders van Groenlinks was kritisch over het ontoereikende stuk. In onderstaande reactie zet zij uiteen wat de kaders zouden moeten zijn.

    Lees verder
  3. Commentaar bij de vorming van een nieuw Weesper college

    De vorming van een nieuw Weesper college is een moeizaam proces. Er is al veel over gezegd en geschreven. Een paar dingen zijn in de locale media onderbelicht gebleven. De WSP heeft al grootste partij en winnaar van de verkiezingen 7 weken de kans gekregen om een nieuw college te vormen, maar slaagde niet. Na die tijd hebben CDA, PvdA, GroenLinks en AOV initiatief genomen. Waarom is het de WSP niet gelukt? Er bleek geen meerderheid te vinden die wilde samenwerken met de wethouderskandidaat van de WSP, Wim Renkema. Zowel PvdA als CDA was bereid samen met WSP en VVD een college te vormen, laat dat helder zijn. Alleen niet met de heer Renkema als wethouder. CDA en PvdA, maar ook GroenLinks en AOV waren op dit punt onwrikbaar. Het is niet waar dat CDA en PvdA direct na de verkiezingen samenwerking met de WSP al hadden uitgesloten.

    Lees verder
  4. Woonlasten Weesp nog altijd onder landelijk gemiddelde

    “Cijfers kunnen niet liegen, maar leugenaars kunnen wel cijferen” (Toon Verhoeven, VN).

    In 2002, toen GroenLinks wethouder Dick Spel verantwoordelijk was voor financiën, waren de woonlasten in Weesp € 498 per huishouden. De tarieven lagen daarmee 14% onder het landelijk gemiddelde.
    De begrotingen 2003 en 2004 zijn onder de verantwoordelijkheid van toenmalig VVD wethouder Renkema tot stand gekomen. In deze periode stegen de woonlasten in Weesp met 16%. Landelijk lag de gemiddelde stijging iets boven de 13%. De woonlasten zijn in Weesp dus onder de verantwoordelijkheid van de VVD sterker gestegen dan het landelijk gemiddelde.

    Lees verder
  5. Algemene beschouwingen GroenLinks bij kadernota 2009

    Het is elk jaar weer lastig om een afweging te maken bij de kadernota. Er komen steeds meer taken naar de gemeente toe, en lang niet altijd met bijbehorend budget. Daarnaast spelen een aantal ontwikkelingen binnen de gemeentegrenzen zoals de aanpak van het industrieterrein, de verlegging en verbreding van de A1, de verdubbeling van het spoor en de uitwerking van de centrumvisie, die ook allemaal op enig moment een financiële injectie of impuls vragen. We hebben nu de kans of de opgave om Weesp als mooie woon-werk-stad te behouden. Dat betekent dat we bedreigingen zoals de verbreding van de A1 adequaat het hoofd willen bieden en de binnenstad in willen richten als aangename verblijfs- en winkelgebied.

    Lees verder
  6. Zwemonderwijs of combinatiefunctionarissen?

    Verslag van een onderzoek
    De Weesper basisscholen zijn in 2012 met het zwemonderwijs gestopt, omdat de gemeentelijke subsidie daarvoor ontoereikend was geworden. Dit leidde tot kritiek op het college en de verantwoordelijke wethouder Zierleyn en tot veel vragen, die volgens mij niet toereikend werden beantwoord. Daarom ben ik zelf op onderzoek uitgegaan. Hieronder doe ik verslag van dit onderzoek.

    Lees verder
  7. Verslag debatavond "Zicht op de binnenstad"

    Op 1 juni 2011 heeft GroenLinks Weesp een debatavond georganiseerd over de toekomst van de binnenstad. Er moet door de gemeente een nieuwe visie op de binnenstad ontwikkeld worden waaraan renovatie, vernieuwing, nieuwbouw en ingrepen in openbare ruimten getoetst kunnen worden. Deze debatavond wil hier een aanzet toe geven.

    Lees verder
  8. De Weesper Nieuws verkiezings thema's - week 2

    In de aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen in november 2011 staan een aantal weken de meningen van de politieke partijen in het Weesper Nieuws.

    De standpunten van GroenLinks zetten we graag voor u op een rij.

    De thema's van week 2: de fusie & jongeren

    Lees verder
  9. Niet de hypotheekrenteaftrek aanpakken, maar de banken

    Een provocatieve stelling voor een Groenlinkser. De progressievere partijen pleiten toch al jaren voor het afbouwen of afschaffen van de hypotheekrenteaftrek? En nu het onwrikbare njet tegen het aanpakken van de hypotheekrenteaftrek bij VVD en CDA en zelfs de banken eindelijk scheurtjes begint te vertonen, zouden de voorstanders ervan ook van mening moeten veranderen? Ja, vandaar dit artikel.

    Lees verder
  10. Discussieavond Zicht op de binnenstad

    Op woensdag 1 juni wordt door GroenLinks Weesp een discussieavond over de toekomst van de binnenstad georganiseerd in de aula van het Casparus College, Talmastraat 40 1381 NE Weesp (t.o. De RABO-bank). De avond begint om 20.00 uur, de deuren zijn open vanaf 19.30. De koffie en thee staan klaar. De toegang is gratis.
    Met de historische binnenstad heeft Weesp een belangrijke troef in handen. Het is er gezellig en voor toeristen is er veel te zien. Maar het valt ook niet mee om er te parkeren en de winkels willen graag meer bezoekers

    Lees verder