Foutmelding

De opgevraagde pagina bestaat helaas niet.

Pagina niet gevonden

Zoekresultaten

 1. Afdeling Weesp/Muiden draagt nieuw bestuur voor

  GroenLinks Weesp/Muiden heeft weer een voltallig bestuur, ook al moet de ledenvergadering daar na de vakantie nog mee instemmen. Dit is door middel van een ledenbulletin aan alle leden bekend gemaakt. De inhoud is hieronder weergegeven. Het ledenbulletin is te ook downloaden via de link publicaties.

  Lees verder
 2. Groenlinks Weesp start offensief voor behoud van de Vechtstreek

  Een offensief voor behoud van de Vechtstreek. Dat is het wapen dat GroenLinks Weesp voorstelt in te zetten tegen de A6-A9. De notitie 'Strijden voor het behoud van de Vechtstreek' is gepresenteerd tijdens de wandeltocht van GroenLinks-politici tegen de A6-A9 op 26 februari. Onder het kopje 'Publicaties' kunt u deze notitie vinden.

  Lees verder
 3. GroenLinks: snelweg A6-A9 bedreigt rust, ruimte en recreatie

  De plannen voor een snelweg A6-A9 in de regio Abcoude, Weesp en Naarden vormen een bedreiging voor rust, ruimte en recreatie. GroenLinks voert actie tegen de plannen om een snelweg A6-A9 aan te leggen, en voor een gebied dat aantrekkelijk is voor wandelaars en fietsers. Op zondag 26 februari voert GroenLinks Weesp samen met de Tweede Kamerleden Femke Halsema en Wijnand Duyvendak actie in het gebied.

  Lees verder
 4. De toekomstige inrichting van de Bloemendalerpolder

  GroenLinks Weesp/Muiden heeft zich in een viertal sessies gebogen over de toekomstige inrichting van de Bloemendalerpolder. Hiervoor is de lagenbenadering uit het streekplan Noord-Holland Zuid het uitgangspunt. De provincie Noord-Holland, een belangrijke speler en deelnemer aan het ontwerpatelier, hanteert de lagenbenadering voor de totstandkoming van ruimtelijke plannen. Ook Weesp en Muiden kiezen de lagenbenadering impliciet als uitgangspunt door uitgesproken voorstanders te zijn van het garanderen van de groen-blauwe functies.
  Spijtig is dat de gedeputeerde Hooijmaijers zijn eigen uitgangspunten in zijn rol als enthousiaste nieuwkomer nog wel eens lijkt te vergeten, en vooral inzet op veel woningbouw. Hooijmaijers begint wat dat betreft aan het einde, hetgeen verwarring geeft en strijdig is met de opbouw van zijn streekplan.
  Wat is de karakteristiek van de lagenbenadering? In de lagenbenadering wordt eerst een schets gemaakt van de groene en blauwe functies van het gebied. Dit is terug te vinden in hoofdstuk 1. In hoofdstuk 2 wordt vervolgens ingegaan op de infrastructurele laag. Tot slot wordt de derde ‘occupatie’laag met woningbouw en bedrijfslocaties ingevuld, waarbij de eerste twee lagen de ruimte aangeven voor de derde laag.
  Op deze manier komt een evenwichtige invulling van het gebied tot stand. Bijzonder is dat de gekozen benadering ook leidt tot een paar belangrijke nieuwe inzichten:
  - De bodemgesteldheid in de Bloemendalerpolder betekent twee soorten bebouwing: Dichte bebouwing met behulp van moderne, dure technieken om verzakking te voorkomen tegenover lage dichtheden in een zoveel mogelijk onverhard, nat gebied.
  - Integrale besluitvorming over A1 en bouwen in de polder is daarom noodzakelijk. Wanneer er geen integrale besluitvorming plaatsvindt maakt het aanpassen van de A1 bebouwing onmogelijk of maakt bebouwing aanpassing van de A1 onmogelijk.
  - Woningbouw in de Bloemendalerpolder wordt bewust niet gebaseerd op de verkaveling van de percelen in het polderlandschap maar staat hier juist loodrecht op.

  Lees verder
 5. Algemene beschouwingen GroenLinks bij kadernota 2009

  Het is elk jaar weer lastig om een afweging te maken bij de kadernota. Er komen steeds meer taken naar de gemeente toe, en lang niet altijd met bijbehorend budget. Daarnaast spelen een aantal ontwikkelingen binnen de gemeentegrenzen zoals de aanpak van het industrieterrein, de verlegging en verbreding van de A1, de verdubbeling van het spoor en de uitwerking van de centrumvisie, die ook allemaal op enig moment een financiële injectie of impuls vragen. We hebben nu de kans of de opgave om Weesp als mooie woon-werk-stad te behouden. Dat betekent dat we bedreigingen zoals de verbreding van de A1 adequaat het hoofd willen bieden en de binnenstad in willen richten als aangename verblijfs- en winkelgebied.

  Lees verder