Nieuws

Niet de hypotheekrenteaftrek aanpakken, maar de banken

Een provocatieve stelling voor een Groenlinkser. De progressievere partijen pleiten toch al jaren voor het afbouwen of afschaffen van de hypotheekrenteaftrek? En nu het onwrikbare njet tegen het aanpakken van de hypotheekrenteaftrek bij VVD en CDA en zelfs de banken eindelijk scheurtjes begint te vertonen, zouden de voorstanders ervan ook van mening moeten veranderen? Ja, vandaar dit artikel.

Lees verder

Collegepartijen verkwanselen de Bloemendalerpolder

Was het maar eerder tot een fusie gekomen. Misschien had een fusiegemeente wel het lef gehad om de belangen van de woningzoekenden in hun gemeente boven die van projektontwikkelaars te stellen. De Weesper VVD, D’66 en CDA hebben dat in ieder geval niet gedurfd of niet gewild.

Lees verder

Dwars of niet dwars - Parkeren

In een reactie op het voorgestelde parkeerplan van de Gemeente Weesp heeft onze fractievoorzitter, Anton van Daalen, een ingezonden brief naar de pers gezonden.

Lees verder

Verslag debatavond "Zicht op de binnenstad"

Op 1 juni 2011 heeft GroenLinks Weesp een debatavond georganiseerd over de toekomst van de binnenstad. Er moet door de gemeente een nieuwe visie op de binnenstad ontwikkeld worden waaraan renovatie, vernieuwing, nieuwbouw en ingrepen in openbare ruimten getoetst kunnen worden. Deze debatavond wil hier een aanzet toe geven.

Lees verder

GroenLinks Weesp verbijsterd over besluit Bloemendalerpolder

Afgelopen maandag, 27 juni 2011, heeft de gemeenteraad van Weesp in een besloten vergadering ingestemd met een akkoord over de bebouwing van de Bloemendalerpolder. Dit besluit is onder hoge tijdsdruk tot stand komen, omdat het college niet wilde dat de samenwerking met de projektontwikkelaars op 1 juli zou eindigen.

Lees verder