Nieuws

Maak eens op de goede manier wérk van vluchtelingenopvang

De discussie in Gooi & Vechtstreek over vluchtelingenopvang is verworden tot een discussie over aantallen. De kwaliteit van adequate opvang staat niet meer voorop en het ontbreekt aan transparante communicatie. Dat moet dus anders, vinden de fracties van GroenLinks in deze regio.

Inwoners zijn het afgelopen half jaar verstoken geweest van informatie en helderheid. Dat roept alleen maar verkeerde beelden op, terwijl het grote draagvlak voor goede opvang buiten beeld blijft. Vluchtelingen zullen helaas ook de komende jaren blijven komen. In een open en transparante communicatie met inwoners moet het weer meer gaan over waarom we tot opvang willen komen.

De fracties van GroenLinks in de Gooi & Vechtstreek zijn voor een goede, adequate opvang van mensen die huis en haard hebben moeten verlaten vanwege het oorlogsgeweld. Grootschalige én kleinschalige opvang is nodig; in heel Nederland en dus ook in onze regio. Dat dit op een goede manier kan, wordt duidelijk uit allerlei voorbeelden in het land.

Gemeenten moeten in gesprek met inwoners over hun zorgen. Om deze zorgen zoveel mogelijk weg te nemen, maar ook om mensen te betrekken. Laat ze zien wat je met de zorgen doet, maar maak ook gebruik van het grote draagvlak dat er bestaat voor goede vluchtelingenopvang. We moeten voorkomen dat opvanglocaties met de rug naar de samenleving komen te staan.

Het wordt tijd eens op de goede manier wérk te maken van vluchtelingenopvang!

Lees verder

ALV GroenLinks

Dinsdag 24 november 2015 heeft GroenLinks Weesp haar algemene ledenvergadering (ALV) gehouden. Naast de begroting stonden ook andere onderwerpen op de agenda zoals social media, debatavonden, zorg en respect in het maatschappelijk debat.

Lees verder

GroenLinks steunt Water Natuurlijk

Water Natuurlijk

Op woensdag 18 maart 2015 vinden niet alleen de verkiezingen voor de Provinciale Staten plaats maar ook de waterschapsverkiezingen in 22 Nederlandse waterschappen. 

Lees verder

GroenLinks zet groene vrijwilligers in het zonnetje

Zaterdag 14 februari a.s. is het Valentijnsdag. GroenLinks in Gooi & Vechtstreek vindt dat een mooie aanleiding om de vrijwiligers van het Gooisch Natuurreservaat in het zonnetje te zetten. Dat gebeurt vanaf 9.30 uur in de Infoschuur ’t Gooi bij Zanderij Crailoo, Naarderweg 103 te Hilversum.
Iedereen vindt de natuur en het landschap van Gooi & Vechtstreek belangrijk; en terecht! Het is de basis van prettig wonen en recreëren in deze mooie regio. Die natuur, dat landschap, daar blijf je af, daar investeer je in. Maar dat er honderden vrijwilligers zijn die dat mede onderhouden, dat is minder bekend en dat is onterecht. Daarom zet GroenLinks deze vrijwilligers voor dat mooie werk in het zonnetje.

 

Lees verder