Nieuws over iedereen

Kandidatenlijst

Weesp lijst 5

Op de algemene ledenvergadering heeft Max aangegeven blij te zijn met deze lijst. "Geweldig dat deze mensen zich willen inzetten voor GroenLinks. We zijn klaar voor de verkiezingen", aldus Max. Voor Max is zijn insteek voor de komende verkiezingen bekend:

"Knokken voor wat kwetsbaar is, knokken voor het burgervertrouwen in de nieuwe raad.".

Hieronder de mensen die het voor Weesp gaan doen!
Dat kan alleen als jij op ons stemt!
Wij gaan ervoor, jij ook?

Jouw stem maakt het verschil.

 

Naar de kandidatenlijst

Gemeente-archief moet voor alle Weespers toegankelijk blijven

Het college van B&W heeft half mei besloten het gemeentearchief over te dragen aan het Regionaal Historisch Centrum in Breukelen, als begin volgend jaar de gemeentearchivaris vertrekt. De bekendmaking van dit besluit leidde tot een storm van protest, o.a. van de Historische Kring Weesp, lokale historici en de Stichting Omgevingseducatie Gooi, Vecht- en Eemstreek. Daarop heeft GroenLinks in de raadsvergadering van 23 mei een motie ingediend waarin het college wordt verzocht dit besluit te heroverwegen.

GroenLinks wil graag weten of het mogelijk is om het historisch archief fysiek in Weesp te behouden, maar vanuit Breukelen te laten beheren. Op die manier blijft het historisch archief toegankelijk en wordt er geen drempel opgeworpen voor historische initiatieven en publicaties door ingezetenen van Weesp.

De motie is unaniem door de gemeenteraad aangenomen.

Lees verder

‘Het Domijn’ voor Weesp gered?

GroenLinks is de enige partij in de Weesper gemeenteraad, die jarenlang en consequent voor het behoud van de broedplaats voor creatieve bedrijven van coöperatie Het Domijn heeft gepleit. De coöperatie bestaat uit een veertigtal creatieve ondernemers, waarvan enkele van nationale en internationale allure (zie www.hetdomijn.nl ). Ze zijn gevestigd op de domeinenlocatie – een voormalig marineterrein – midden in het enige bos van Weesp.

Lees verder

Zwemonderwijs of combinatiefunctionarissen?

Verslag van een onderzoek
De Weesper basisscholen zijn in 2012 met het zwemonderwijs gestopt, omdat de gemeentelijke subsidie daarvoor ontoereikend was geworden. Dit leidde tot kritiek op het college en de verantwoordelijke wethouder Zierleyn en tot veel vragen, die volgens mij niet toereikend werden beantwoord. Daarom ben ik zelf op onderzoek uitgegaan. Hieronder doe ik verslag van dit onderzoek.

Lees verder