Nieuws over iedereen

Commentaar bij de vorming van een nieuw Weesper college

De vorming van een nieuw Weesper college is een moeizaam proces. Er is al veel over gezegd en geschreven. Een paar dingen zijn in de locale media onderbelicht gebleven. De WSP heeft al grootste partij en winnaar van de verkiezingen 7 weken de kans gekregen om een nieuw college te vormen, maar slaagde niet. Na die tijd hebben CDA, PvdA, GroenLinks en AOV initiatief genomen. Waarom is het de WSP niet gelukt? Er bleek geen meerderheid te vinden die wilde samenwerken met de wethouderskandidaat van de WSP, Wim Renkema. Zowel PvdA als CDA was bereid samen met WSP en VVD een college te vormen, laat dat helder zijn. Alleen niet met de heer Renkema als wethouder. CDA en PvdA, maar ook GroenLinks en AOV waren op dit punt onwrikbaar. Het is niet waar dat CDA en PvdA direct na de verkiezingen samenwerking met de WSP al hadden uitgesloten.

Lees verder

Afdeling Weesp/Muiden draagt nieuw bestuur voor

GroenLinks Weesp/Muiden heeft weer een voltallig bestuur, ook al moet de ledenvergadering daar na de vakantie nog mee instemmen. Dit is door middel van een ledenbulletin aan alle leden bekend gemaakt. De inhoud is hieronder weergegeven. Het ledenbulletin is te ook downloaden via de link publicaties.

Lees verder

GroenLinks: snelweg A6-A9 bedreigt rust, ruimte en recreatie

De plannen voor een snelweg A6-A9 in de regio Abcoude, Weesp en Naarden vormen een bedreiging voor rust, ruimte en recreatie. GroenLinks voert actie tegen de plannen om een snelweg A6-A9 aan te leggen, en voor een gebied dat aantrekkelijk is voor wandelaars en fietsers. Op zondag 26 februari voert GroenLinks Weesp samen met de Tweede Kamerleden Femke Halsema en Wijnand Duyvendak actie in het gebied.

Lees verder

Groenlinks Weesp start offensief voor behoud van de Vechtstreek

Een offensief voor behoud van de Vechtstreek. Dat is het wapen dat GroenLinks Weesp voorstelt in te zetten tegen de A6-A9. De notitie 'Strijden voor het behoud van de Vechtstreek' is gepresenteerd tijdens de wandeltocht van GroenLinks-politici tegen de A6-A9 op 26 februari. Onder het kopje 'Publicaties' kunt u deze notitie vinden.

Lees verder

Kaders welzijnsnota

In de raadscommissie welzijn van Januari 2005 werden de kaders voor de welzijnsnota behandeld. Raadslid Linda Sanders van Groenlinks was kritisch over het ontoereikende stuk. In onderstaande reactie zet zij uiteen wat de kaders zouden moeten zijn.

Lees verder

Woonlasten Weesp nog altijd onder landelijk gemiddelde

“Cijfers kunnen niet liegen, maar leugenaars kunnen wel cijferen” (Toon Verhoeven, VN).

In 2002, toen GroenLinks wethouder Dick Spel verantwoordelijk was voor financiën, waren de woonlasten in Weesp € 498 per huishouden. De tarieven lagen daarmee 14% onder het landelijk gemiddelde.
De begrotingen 2003 en 2004 zijn onder de verantwoordelijkheid van toenmalig VVD wethouder Renkema tot stand gekomen. In deze periode stegen de woonlasten in Weesp met 16%. Landelijk lag de gemiddelde stijging iets boven de 13%. De woonlasten zijn in Weesp dus onder de verantwoordelijkheid van de VVD sterker gestegen dan het landelijk gemiddelde.

Lees verder