Paul Roholl

Commissielid

Maak kennis met Paul

Een kleine 40 jaar geleden was ik samen met anderen van een woongroep op zoek naar een woning in een plaats met goed openbaar vervoer in de buurt van Amsterdam. Weesp is het toen geworden mede omdat het (toen ook al) met kop en schouders boven de andere gemeenten uitstak wat betreft het treinvervoer. We zijn er niet meer weggegaan, terecht natuurlijk met zo’n levendig centrum vol met kenmerkende historie.

Ik ben ondertussen gepensioneerd. In mijn werkzame leven heb ik (beleidsonderbouwend) onderzoek gedaan naar de ontwikkeling en werkzaamheid van medicijnen.

Fotograferen is al altijd een hobby geweest. Deze is de laatste jaren een beetje uit de hand gelopen en ik exposeer op verschillende tentoonstellingen, waaronder bij Weespers aan de Wand tijdens het Pinksterweekend.
In ben lid geweest bij verschillende sportverenigingen. Toen mijn kinderen ervoor kozen om te gaan hockeyen ben ik actief lid geworden van de hockeyclub en heb daarin diverse bestuursfuncties bekleed. Het viel me toen al op hoeveel vrijwilligers nodig waren om een club goed te laten draaien. Dat geldt trouwens ook voor Weespers aan de Wand. Vrijwilligers, belangrijk voor het behoud van de nodige levendigheid  in onze stad.

Mijn bewustwording over duurzaamheid kwam met het verschijnen van het rapport van Rome “De grenzen aan de groei” in 1972. Dat rapport waarschuwde voor de gevolgen van alsmaar toenemende groei.  Misschien een beetje abstract en moeilijk invoelbaar maakte het rapport toch duidelijk dat er ergens een keerpunt komt in de groei. Nu, 45 jaar later wordt de noodzaak van duurzaamheid wel algemeen aanvaard. Het is dus niet verwonderlijk dat ik altijd GroenLinks heb gestemd. Sinds enige jaren ben ik ook lid van deze partij.
Voor mij zijn het behoud van de Groene Punt, het hebben van een eigen, zij het kleine, biologische markt en een eigen scheidingsstation voorbeelden dat duurzaamheid en behoud van groen lokaal kunnen beginnen. Op die manier kan GroenLinks veel betekenen voor de inwoners.

Ik wil me inzetten voor GroenLinks door vooral aan deze aspecten bij te dragen.

GroenLinks, voor een duurzaam Weesp voor nu en voor de komende generaties

Paul verricht de functie:
* lid commissie "Algemene Zaken en Middelen"