Anton van Daalen

Voormalig fractievoorzitter

Gepensioneerde organisatieadviseur

Na mijn opleidingen tot onderwijzer, arbeids- en organisatiepsycholoog en veranderingsmanager heb ik vooral gewerkt als sociaal-wetenschappelijk organisatieonderzoeker en organisatie-adviseur.

Vanaf mijn 16e ben ik aktief geweest als lid en bestuurder van allerlei linkse politieke organisaties,  o.a. de Nijmeegse studentenvakbond.

Tussen 2006 en 2014 was ik namens Groenlinks Weesp gemeenteraadslid/fractievoorzitter.

Ik heb de controletaak én de vertegenwoordigende taak van een raadslid zeer serieus genomen. Me met een onderzoeksrapport verzet tegen het college, toen deze het zwemonderwijs afschafte en frauduleus omging met het daarmee bespaarde geld.  En zowel binnen als buiten de raad heb ik de kunstenaars en creatieve ondernemers van het Domijn gesteund, toen de raadsmeerderheid de grond onder hun bedrijven aan een projektontwikkelaar wilde verkopen.

Contact met Anton
Email: apmvandaalen@xs4all.nl
Facebook: https://www.facebook.com/anton.vandaalen
LinkedIn: https://nl.linkedin.com/in/antonvandaalen