Actief in Weesp

Onze mensen zijn overal actief voor GroenLinks Weesp. Het meest zichtbaar zijn de wethouder en de raadsleden. Maar er zijn vele anderen actief. Denk aan het bestuur en de vele vrijwilligers die een bijdrage leveren.

Wij vinden het van belang dat de overheid en de politiek de eigen verantwoordelijkheid van de burgers stimuleert. Een moderne overheid is niet afzijdig maar uitdagend: zij bepaalt de grenzen, de regels en zij corrigeert zo nodig de (krachts)verhoudingen tussen de spelers. Burgers, instellingen, organisaties en ondernemingen worden uitgedaagd mee te spreken, mee te doen.

Wij van GroenLinks Weesp kunnen niet zonder jouw hulp.

Concreet als lid van een commissie of bestuurslid. Misschien meer op ad-hoc basis om te helpen bij de campagne en andere activiteiten die wij organiseren. Misschien wil je wel meepraten in de fractie en de fractie ondersteunen bij specifieke onderwerpen?

Je bent van harte welkom.

Neem gerust contact op met één van onze bestuurs- of raadsleden.